ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE
   

         099 333 2323        098 389 370         info@algo-elektro.hr


  REFERENTNA LISTA

IZVODITELJI RADOVA NA OBJEKTIMA:

MEDIACOM CENTRAL EUROPE d.o.o izvođenje  elektroinstalacijskih radova
strukturno kabliranje
(telefonska,mrežna instalacija)
alarm, kontrola pristupa i radnog vrememena
multimedija
HG SPOT-SENSO PLUS d.o.o. strukturno kabliranje,spajanje serverskog ormara
SIN TRADE d.o.o. strukturno kabliranje,spajanje telefonske centrale
ŠPORTSKI DOM (Mičevec)  izvođenje elektroinstalacije
VETERINA d.o.o. izvođenje gromobranske instalacije
SIMENS d.d usluge spajanja kontrole pristupa,alarma,vatrodojave
SVIJET SAUNA d.o.o. izvođenje elektroinstalacijskih radova
AGRA TRGOVINA d.o.o. izvođenje elektroinstalacijskih radova
alarm
HEINEMAN d.o.o spajanje multimedije(projektori,platna)
FRIZERSKI SALON „SENDI“ izvođenje elektroinstalacijskih radova
FEROMETAL PRERADA d.o.o. izvođenje elektroinstalacijskih radova
„BOSS“-noćni klub  izvođenje elektroinstalacijskih radova
ENERGON MODUL d.o.o. izvođenje elektroinstalacijskih radova

PODIZVOĐAČ NA OBJEKTIMA

LINEA FRIGO d.o.o.  izvođenje elektroinstalacijskih radova
strukturno kabliranje
ALCA –centralno skladište  1 izvođenje elektroinstalacijskih radova
strukturno kabliranje(telefoni,mreža)
vatrodojava
BANKA POPOLARE  izvođenje elektroinstalacijskih radova
strukturno kabliranje
spajanje multimedije
ALCA-centralno skladište 2 izvođenje elektroinstalacijskih radova
strukturno kabliranje
vatrodojava
kontrola pristupa
video nadzor
alarm
AUTO KREŠO izvođenje elektroinstalacijskih radova
BILLA izvođenje elektroinstalacijskih radova
LIDL   izvođenje elektroinstalacijskih radova
VATROSLAV LISINSKI  izvođenje elektroinstalacijskih radova
vatrodojava